Korona-info på flere språk

Hold deg oppdatert! Myndighetene ber alle som bor i Norge om å lese viktig informasjon og råd om koronavirus på fhi.no og helsenorge.no. Rådene forandrer seg raskt og informasjonen er tilgjengelig på flere språk. Dersom du har problemer med å forstå informasjonen, oppfordrer vi deg til å be noen du kjenner om hjelp.

På denne siden finner du aktuell informasjon fra offentlige myndigheter og nasjonale kunnskapssentre tilgjengelig på ulike språk.
Siden er et verktøy for å få spredd viktig informasjon om Covid-19  til grupper som ikke forstår tilstrekkelig norsk.

For andre språk, se oversikt på Helsedirektoratet.no

Norges Frivilligsentraler er ansvarlig for oppdateringer og endringer av denne nettsiden og henter informasjonen fra godkjente og kvalitetssikrede kilder. Bl.a

Ved spørsmål eller innspill kan det tas kontakt med Norges Frivilligsentraler, elisabeth@norgesfrivilligsentraler.no

2022 © Kristiansund Frivilligsentral