Småjobbsentral

Det finnes mange eldre, syke og uføre som har behov for hjelp i hjemmet til selv enkle ting, og det finnes dem som ønsker hjelpe til med dette. Sentralen reklamerer, og står for kobling mellom småjobberen og den som har behov for hjelp.

Kristiansund Frivilligsentral er i gang med å etablere en småjobbsentral.

Prosjektet er under planlegging

Hva slags jobber?

Vi snakker om enklere arbeid som ikke krever autorisasjon, og som det ville vært vanskelig å få utført i det profesjonelle markedet. Her har du noen eksempler:

  • Plenklipping
  • Løvraking
  • Snømåking/sandstrøing
  • Gardinoppheng
  • Bildeoppheng
  • Handle mat
  • Skifting av kranpakninger
  • Skifte sikring, pærer og batterier
  • Trappevask

Vi kan selvsagt ikke garantere et tilbud på dette til enhver tid, men bare spør!

Hva koster det? 

Dette skal være på frivillig basis, men oppdragsgiver står for det som er nødvendig for å få jobben gjort.

Har du lyst å jobbe?

Vi har behov for deg, om du er pensjonist, ungdom, du som bare er litt voksen eller du som er blitt godt voksen. Vi trenger deg som ønsker være til stede for andre, og  gjøre en forskjell for dem som ikke lenger klarer alt selv.

Ta kontakt på post@kristiansund.frivilligsentral.no eller ring Line på 98 65 17 84

2022 © Kristiansund Frivilligsentral